˟

Prešli sme z papierových objednávok na EDI systém

22. 06. 2020

Prešli sme z papierových objednávok na EDI systém

Za rok 2019 sme tak ušetrili 1 131 balíkov tabelačného papiera, čo je 5 100 kg. Vďaka tomu sme zachránili 9,8 stromu, ktoré vyprodukujú 68 600 l kyslíka pre 490 ľudí na deň alebo pre jedného človeka na 1,34 roka.

Prechod na EDI systém, teda na elektronickú výmenu dokladov, nám umožnil bezpapierové sprocesovanie nákupu a predaja. Toto rozhodnutie pre nás bolo dôležité nielen z hľadiska optimalizácie našich procesov. Najväčší prínos vidíme práve v možnosti urobiť ďalší krok smerom k udržateľnosti a ochrane prírody. 

Produkcia papiera a celulózy je závislá od veľkej spotreby dreva. Masívna ťažba dreva nepriaznivo ovplyvňuje lesné ekosystémy. Každý ušetrený papier navyše neznamená len ušetrený strom, ale tiež zníženie priemyselnej výroby. Vďaka tomu takisto znižujeme spotrebu energie, chemických látok a produkciu látok znečisťujúcich vody, rovnako ako následnú produkciu papierových odpadov. Za rok sme teda prírode dali nielen 9,8 stromu, ale aj čistejšiu vodu.