˟

OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU OCHORENIA KORONAVÍRUSu

09. 03. 2020

OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU OCHORENIA KORONAVÍRUS COVID-19

Vážení zákazníci, 

radi by sme Vás informovali, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia Covid-19 (koronavírus) Carnibona group (Mecom group s.r.o., Kaiser food, Schneider food) prijíma s účinnosťou od 09. 03. 2020 nasledovné opatrenia:

Externí dodávatelia, odberatelia, externí vodiči, uchádzači o zamestnanie

 • Povinnosť mať zabezpečené pri vstupe do závodov vlastné rúška (týka sa zamestnancov externých firiem, uchádzačom zamestnanie bude poskytnuté rúško na osobnej vrátnici).
 • Zákaz opúšťať kabínu vozidla.
 • Povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe do závodu (dezinfekčné prostriedky sú umiestnené pri vchode do závodov).
 • Povinnosť podrobiť sa meraniu teploty pracovníkmi Vlastnej Ochrany (VO).
 • V prípade zvýšenej telesnej teploty nad 37,5 °C nebude týmto osobám umožnený vstup do areálu.

Interní zamestnanci ktorejkoľvek prevádzky Carnibona group

 • Povinnosť každého zamestnanca nechať si námatkovo zmerať teplotu pracovníkom VO. V prípade zvýšenej telesnej teploty nad   37 °C nebude týmto osobám umožnený vstup do areálu.
 • Dôkladná dezinfekcia a umývanie rúk (dodatočné dávkovače s dezinfekčným prostriedkom sú namontované pri vchode do budovy, v jedálňach a expedícii).
 • Obchodní zástupcovia majú do odvolania zakázané návštevy prevádzok.
 • Zastavuje sa cestovanie v rámci skupiny Carnibona, rušia sa všetky služobné cesty až do odvolania.
 • Všetci naši vodiči majú zabezpečené dezinfekčné ochranné prostriedky a osobné ochranné prostriedky.
 • Máme prichystaný dôkladný pandemický plán spoločnosti so zonáciou našich fabrík.


Robíme maximum aby sme Vám aj v tejto pre všetkých náročnej situácii mohli poskytnúť výrobky v 100% kvalite a množstve. Verím, že túto situáciu zvládneme.


Ladislav Čechovič

CEO spoločnosti