Sviatočné šňúrované stehno

späť

Sviatočné šňúrované stehno

Skladovacia teplota 0-4 °C 0-4 °C

Hmotnosť cca 2000 g cca 1000 g

Trvanlivosť 10 dní 21 dní

Produktove balenie voľné VB